Pierwsza praca własna. Dzieci pracują z dowolnie wybranym przez siebie materiałem, prezentowanym wcześniej przez nauczyciela. Przez cały czas pracy własnej dzieci jedzą śniadanie.